İnsan Kaynakları

  İyi eğitimli, nitelikli, profesyonellik ilkeleri ile evrensel insani değerleri  kişiliğinde bütünleştirmiş, üretkenliği ile katma değer yaratabilen, kendini ve  işini geliştirmeyi hedefleyen insan gücünü bünyemize katmak ve sürekliliğini  sağlamak,

  Değişen dünya ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve sürekli  öğrenen, yenilenen bir organizasyon yaratmak,

 Eğitimi, sürekli kılarak çalışanlarımızın iş ve özel yaşamına destek olacak  vazgeçilmez bir politika haline getirmek, 

 Hedeflerimize ulaşmayı sağlayacak olan bireysel performansı ve takım  performansını geliştirmek,

 Tüm çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer olanaklarının yanı  sıra kendilerine ait hissedebilecekleri bir ortam yaratmak,

 Motivasyonu yüksek, başarıya odaklı takım arkadaşlarımız ile şirketimizi daima  ileriye taşımak.

 Müşteri ihtiyaç ve taleplerini objektif olarak değerlendirerek çözüm  üretebilecek yeteneğe, şirket kültürümüzü benimseyerek ortak hedeflerimiz  doğrultusunda takım ruhuyla hareket edebilecek vizyon, enerji ve altyapıya  sahipseniz, bizimle çalışmaya adaysınız demektir.

 E-posta: info@moskino.com.tr