İnşaat


Ulaştırma ve Altyapı Projeleri

- Yollar, Karayolları ve Otoyollar
- Demiryolları, Hızlı Tren Demiryolları
- Metro İnşaatı
- Köprü ve Tüneller
- Limanlar
- Havaalanları
- Kentsel Altyapı

Tarım ve Sulama Projeleri
- Barajlar
- Sulama Sistemleri
- Taşkın Koruma Yapıları
- Su Nakil Hatları

Enerji ve Haberleşme Tesisleri
- Hidro Elektrik Santralleri (HES)
- Su Arıtma Tesisleri
Bina, Konut, Endüstriyel Tesis Projeleri
- Bina Konut Projeleri, İş Merkezleri
- Hastaneler, Okullar
- Büyükelçilik Binaları

Turistik Tesisler
- Otel, Motel ve Turizm Tesisleri
- Eğlence Tesisleri

Endüstriyel Projeler
- Fabrikalar Endüstriyel Tesisler

Savunma ve Askeri Tesisler
- İdari Binaları ve Konutlar

Çevreye Yönelik Projeler
- Katı Atık Depolama
- Kanalizasyon
- Su Arıtma Tesisleri