IK Politikamız

İnsan Kaynakları yaklaşımımızın temelinde, çalışanlarımızın en önemli değerimiz olduğu gerçeği bulunmaktadır.
Amacımız, şirketimizdeki tüm bireylerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayacak, en iyi performansı göstermelerini teşvik edecek yönetim süreç ve uygulamalarını, kurum kültürümüzle uyumlu olarak oluşturmak ve en etkin şekilde uygulamaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek üzere "Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi" modeli oluşturulmuş olup, İnsan Kaynakları süreçleri yetkinlik bazlı olarak yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda, Şirketimiz’deki tüm çalışanların sahip olmasını beklediğimiz Kurumsal Yetkinliklerimiz aşağıdaki şekildedir:
•Sorumluluk Bilinci ,esneklik, ekip çalışması , sonuç odaklılık, müşteri odaklılık, kalite odaklılık
Fonksiyonel Yetkinliklerimiz ise;
•Analitik Düşünme,Etkin karar alma, planlama ve organizasyon, iletişim becerisi, ikna yeteneğ, stresle başa çıkma, gelişime açıklık, bilgi yönetimi, astlarını yönlendirme ve motive etme
Firmamız , kurumsal başarı için kritik başarı faktörlerimiz “insan, teknoloji ve süreç” olarak tanımlanmıştır. Bu faktörlerin başında gelen “İnsan Kaynağı”na yönelik olarak teknik ve teknik olmayan eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Performans Yönetimi Sistemimiz’de stratejik hedeflere katkıda bulunacak en etkin yaklaşım olan hedef odaklılık benimsenmektedir. Performans Yönetimi Sistemimiz’ın bir parçasını oluşturan “Yetkinlik” değerlendirme boyutu ise çalışanların kişisel gelişimlerini takip etmeyi hedeflemektedir.