ISG Politikası

Ilgili tüm faaliyetlerde, MOSKİNO çalışanlarını ve doğrudan ya da dolaylı faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer tarafları korumayı amaçlar; mümkün yaralanmalar ve tüm etkilenen hastalıkların önlenmesinde; ve çevre kirliliğinin önlenmesi.
Asgari olarak, bu amaç için çalışmaya ek olarak; MOSKİNO daima faaliyetleri ülkenin mevzuatına ve Müşteri belirli SEÇ taleplerine uygun olarak yürütecektir. SEÇ Politikası, sistemleri ve performansını artırmak konusundaki kararlılığını sürdürecektir.
Firmamızın SEÇ Politikası'nın temel ilkeleri şunlardır:
Herhangi bir proje çalışmasına başlamadan risk değerlendirmesini üstlenmek zorunludur.
Projenin herhangi bir aşamasında , herhangi bir tehlikeden şüpheleniliyorsa gerekli önlemler alınmadan işe başlanmayacaktır.
Herhangi bir hastalık, yaralanma ve kirlilik için önlemler alınacaktır.
Çevreyi korumaya yönelik faaliyetler planlanacak ve faaliyet aşamasında gerçekleştirilecektir.
Tüm ilkelerimiz tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması esastır.
Yukarıda belirtilen ilkeler ışığında:
Öncelikli sorumluluklar sürekli SEÇ performansı ve personelin katılımını arttırmak amacıyla tüm personele duyurulacaktır.
Bilgilendirme ve personel kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili eğitimler planlanacak ve tüm kademelerinde yapılacaktır.
Bu eğitimler böylece önceki projelerde, güvencesiz çalışma faaliyetleri, durum değerlendirme teftiş ve şantiye kontrolleri ile sistem denetim sonuçları derslerini içerecek şekilde planlanacaktır.
Her kaza araştırılacak , nedenleri belirlenecek ve tekrarını önlemek amacıyla zayıf noktalar analiz edilecek
Her yeni projeye başlamadan önce MOSKİNO her ana faaliyeti ile ilgili olarak sağlık, güvenlik ve çevre konularını değerlendirmek üzere SEÇ Etkinlik Takvimi planlayacaktır